Splošni pogoji

 
 

Ne podcenjuj malih problemov, ker imajo potencial, da postanejo veliki.

Pregovor

Prosimo Vas, da še pred prijavo na webinar pozorno preberete pogoje sodelovanja. Na webinar se ne morete prijaviti, če se ne strinjate z navedenimi pogoji.
 
Informacije, vsebine in gradiva, ki se nahajajo na spletnem mestu www.duhovna-akademija.net, lahko uporabnik spletnega mesta prenese s strežnika ali jih natisne oziroma jih shrani na podatkovni nosilec izključno za svojo osebno uporabo, v nekomercialni namen, pri čemer izrecno ne sme spreminjati nobenih označb o avtorskih pravicah ali drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine.

Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta www.duhovna-akademija.net (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene, brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika spletnega mesta www.duhovna-akademija.net, SUPERLATIV, Robert Zupančič s.p., Kvedrova cesta 5, 1000 Ljubljana, je prepovedana!
 

Prijava na izobraževalne webinarje

Prijavitelj se na izobraževalni dogodek - webinar prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki je lahko v elektronski ali v tiskani obliki. Prijavitelj jamči, da so vsi navedeni osebni podatki pravilni in ponudniku izobraževanja, SUPERLATIV, Robert Zupančič s.p., Kvedrova cesta 5, 1000 Ljubljana, dovoljuje ravnanje z njimi v okviru določb o varovanju osebnih podatkov. Prijava je dokončna z njenim dospetjem k ponudniku oziroma, ko ponudnik obvesti prijavitelja, da jo je prejel ter mu potrdi rezervacijo prostega mesta na izobraževalnem webinarju. Prijava na izobraževalni webinar je za prijavitelja obvezujoča in ga obvezuje k udeležbi ter plačilu izobraževalnega webinarja, oz. k spoštovanju določil o odpovedi izobraževanja.
 

Vaša obveznost

S prijavo na plačljive izobraževalne webinarje se prijavitelj obvezuje poravnati prispevek za webinar v skladu z veljavnimi pogoji in cenami, ki so navedene v ceniku ter spletnih straneh pri posameznem webinarju, na katerega se prijavlja.
 

Plačilni pogoji

Prijavitelj na plačljive izobraževalne webinarje se obvezuje poravnati prispevek za webinar v enem obroku, če ni drugače dogovorjeno in potrjeno z dokumentacijo, na poslovni račun SUPERLATIV, Robert Zupančič s.p., Kvedrova cesta 5, 1000 Ljubljana, ki je odprt pri SKB d.d. (IBAN SI56 0317 1100 1094 142).

Vplačan prispevek za webinar ni prenosljiv na tretjo osebo in tudi ne na drug webinar, pač pa izključno le na prijavitelja, ki je vpisan na prijavnem obrazcu oz. se je kako drugače prijavil na izobraževalni webinar. Izjema je le prijava na serijo webinarjev, ki trajajo dlje časa in bi prijavitelj zaradi kakršnihkoli vzrokov prenehal spremljati webinarje. V tem primeru lahko v pisnem dogovoru s ponudnikom svojo udeležbo prestavi na poznejši termin ali pa svoje mesto odstopi tretji osebi, pri čemer mora o tem pisno obvestiti ponudnika izobraževalnih webinarjev, prav tako pa tudi sporočiti ime in priimek ter konktatne podatke tretje osebe, ki ji je odstopil svoje mesto.

V primeru zamude s plačilom ima ponudnik storitev pravico obračunati pogodbene zamudne obresti v višini 13% letno, ki jih mora prijavitelj plačati poleg glavnice. 

Vsakršna korespondenca po elektronski pošti se šteje za uradno potrditev dogovora in ima ob morebitnih usklajevanjih lahko vlogo dokazila in/ali potrdila sklenjenega dogovora.
 

Odstop oz. preklic prijave na webinar

Prijavitelj na izobraževalne webinarje ima pravico prijavo na izobraževalni webinar preklicati oz. odpovedati, če izvajalcu izobraževalnih programov SUPERLATIV, Robert Zupančič s.p. v roku najmanj 3 dni pred začetkom izobraževalnega webinarja pisno po navadni ali elektronski pošti sporoči, da odstopa od prijave (v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov) ter je tudi ponudnik izobraževalnih webinarjev potrdil, da je prejel poslani preklic. Manipulativni stroški v tem primeru znašajo 15 EUR (DDV ni obračunan, ker ponudnik izobraževalnih webinarjev ni DDV zavezanec). Poznejši preklic prijave ni mogoč, v primeru, da prijavitelj udeležbe na izobraževalnem wsebinarju ne odpove pravočasno, pa nosi riziko plačila celotne vrednosti izobraževalnega webinarja.
 
Poznejši preklic prijave ni mogoč niti v primeru prijave na serijo webinarjev, ki jih izvajalec izobraževalnih programov izvaja v več delih. V kolikor prijavitelj zaradi karkšnihkoli vzrokov (sem je všteta tudi višja sila) ne želi ali ne more nadaljevati s spremljanjem serije webinarjev, lahko v pisnem dogovoru s ponudnikom izobraževalnih webinarjev, prestavi spremljanje izobraževalnih webinarjev na drug razpoložljivi termin ali pa svoje mesto odstopi in prenese na tretjo osebo, pri čemer mora ponudnika izobraževalnih webinarjev pisno obvestiti o tem ter mu sporočiti ime in priimek ter kontaktne podatke tretje osebe, ki ji je odstopil svoje mesto za spremljanje izobraževalnih webinarjev. V vsakem primeru pa je dolžan plačati celoten znesek vrednosti izobraževalnih webinarjev, na katere se je prijavil.
 
V kolikor prijavitelj zaradi kakršnihkoli razlogov želi razdreti paket HSETM (HSETM Advanced, HSETM Advanced Plus ali HSETM Master), na katerega se je prijavil, mora pisno po navadni ali elektronski pošti sporočiti, da razdira paket HSETM, na katerega se je prijavil. Dokončno razdrtje paketa HSETM se upošteva, ko izvajalec izobraževalnih programov prejme od prijavitelja izpolnjen in poslan obrazec za razdrtje paketa HSETM. Na osnovi izpolnjenega in poslanega obrazca za razdrtje paketa HSETM, se paket HSETM, na katerega se je prijavil prijavitelj razdere ter pripravi specifikacija že realiziranih storitev, ki jih je vključeval, po rednem ceniku. Od celotnega zneska vrednosti posameznega paketa HSETM se odšteje skupni znesek že realiziranih storitev po rednem ceniku za posamezno že realizirano storitev. Prijavitelj je dolžan plačati ta znesek v celoti v enkratnem znesku, tudi, če je prijava na paket vključevala obročno plačilo. Pri razdrtju paketa HSETM na katerega se je prijavil, je prijavitelj dolžan doplačati še stroške razdrtja in ostale manipulativne stroške v višini 10% vrednosti paketa HSETM, na katerega se je prijavil.
 
Pri razdrtju paketa HSETM Master, ki vključuje tudi Quantec® podporo, jo lahko prijavitelj prekine šele po tretjem preteklem ciklu Quantec® podpore, nasprotno je dolžan poravnati strošek paketa Quantec® Basic v višini 90 EUR, ki vključuje analizo stanja ter izdelavo podpornega programa (Zdravilni list).
 
Izvajalec izobraževalnih programov si pridrži pravico razpisani izobraževalni webinar odpovedati ali ga v dogovoru s prijaviteljem izvesti v drugačnem terminu kot je to prvotno načrtoval. Ponudnik izobraževalnih webinarjev se zaveže, da bo prijavitelja o tej spremembi pravočasno obvestil in mu v primeru odpovedi izobraževalnega dogodka oz. prestavitve termina s katero se prijavitelj ne bi strinjal, brezobrestno povrnil vse že plačane obroke oz. celotno vplačano kotizacijo.
 

Prijava/ odjava na E-novice

Prijavitelj z izpolnjenim in odposlanim prijavnim spletnim obrazcem jamči, da je vpisani elektronski naslov njegov izviren (lasten) elektronski naslov. Prijavitelj dovoljuje ponudniku ravnanje z njim v okviru določb o varovanju osebnih podatkov. Prijavitelj ima od ponudnika kadarkoli pravico zahtevati izbris njegovega elektronskega naslova iz baze prejemnikov e-obvestil. Prijavitelj lahko izbris iz baze prejemnikov e-obvestil opravi tudi sam, ali z uporabo prijavnega/ odjavnega spletnega obrazca, ali s potrditvijo možnosti odjave, ki se nahaja v vsakem poslanem ponudnikovem e-obvestilu. Ponudnik pošilja e-obvestila 2 x mesečno, in sicer vsako drugo sredo tekom dneva.

Končne določbe

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletišča in poslovnega sodelovanja se uporabi slovenska zakonodaja. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Celju.
 
Za vsa vprašanja v zvezi s temi splošnimi pogoji se obrnite na info@duhovna-akademija.net.