Paket HSE™ Master

 
 

Čeprav je na svetu obilo trpljenja, je tudi obilo zmage nad njim.

Helen Keller,
Ameriška slepa pisateljica in aktivistka

Paket HSE™ Master vključuje vse tri sklope E-šole osebnega in duhovnega razvoja, Osebnostni korektiv™ in še nekatere druge stvari, ki omogočajo optimalne rezultate, ki jih lahko dosežete ter velik popust na vse, kar vključuje.

 

V spodnji tabeli so navedene storitve, ki jih vključuje paket HSE™ Master:
 
Paket HSETM Master
Storitev Vsebina
E-šola osebne rasti, Osebnostni korektiv™  
12-tedenski program osebnega in duhovnega razvoja, Osebnostni korektiv I
12-tedenski program osebnega in duhovnega razvoja, Osebnostni korektiv II
12-tedenski program osebnega in duhovnega razvoja, Osebnostni korektiv III
+  
RHETI Enneagram analiza primarnih motivacijskih gibal lažnega Jaza1
IVQ (Instinctual Variants Questionnaire) vprašalnik2
Nasveti za osebni razvoj glede na tipologijo RHETI Enneagram testa3
Meditacije za samozdravljenje4
+  
priprava podpornega programa Quantec® (Zdravilni list)
Quantec® psiho-energijska podpora v trajanju šest mesecev
   
Popust na paket HSETM  
25% popust na celoten znesek z možnostjo plačila za obroke  
30% popust na celoten znesek z možnostjo plačila za obroke
10% dodaten popust pri takojšnjem plačilu  
15% dodaten popust pri takojšnjem plačilu
možnost plačila na 9 obrokov  
možnost plačila na 12 obrokov
 
1 RHETI Enneagram test je najnaprednejša metoda za ugotavljanje osebnostnega tipa glede na primarna motivacijska gibala lažnega jaza;
2 IVQ (Instinctual Variants Questionnaire) vprašalnik pove, po kateri nagonski različici nekso sprejema svet in izkušnje;
3 Nasveti za osebno rast so vključeni v analizo osebnostnega tipa, ki jo klient prejme po elektronski pošti;
4 Tedenske meditacije za samozdravljenje s poudarkom na energetskih centrih oz. čakrah in zaznavanju notranjih energij;
 
 
Paket HSETM Advanced vključuje še dodatne storitve, ki zagotavljajo boljše rezultate.Vključene so naslednje dodatne storitve:
 

RHETI analiza motivacijskih gibal lažnega Jaza

Gre za analizo temeljnih motivacijskih gibal lažnega Jaza, ki pove, po katerem glavnem vzorcu oz. "programu" delujete, in kateri "podprogrami" ga dopolnjujejo. Prejmete tudi konkretna navodila za preseganje svojega enneagramskega vzorca oz. "programa", v katerega ste ujeti s temeljnimi pogojnimi odzivi in drugimi motivacijskimi gibali lažnega Jaza. To Vam zagotovi izboljšanje kvalitete Vašega življenja in premagovanje psiho-energijskih vzorcev, posledično pa vpliva tudi na ozdravitev Vaših morebitnih bolezni in izboljšanje drugih težav.

RHETI analiza motivacijskih gibal lažnega Jaza se izdela posebej za Vas na osnovi dveh obsežnih vprašalnikov, ki ju prejmete in izpolnjena vrnete nazaj. Gre za RHETI Enneagram test in IVQ vprašalnik, ki ju prejmete po elektronski pošti, izpolnjevanje pa Vam bo vzelo približno 45-60 minut. Vprašalnika sta izjemno kakovostna, saj ju je leta 2002 Time Magazine označil za za enega od osmih najbolj "vročih" osebnostnih testov.

Po ceniku strošek RHETI analize motivacijskih gibal lažnega Jaza znaša 90 EUR. V paketu HSETM je na to storitev vključen do 40% popust.

Quantec® psiho-energijska podpora

Quantec® je nemška radionična naprava, ki sodeluje pri spreminjanju vzorcev v Vaši podzavesti ter sidranju le-teh, s čimer močno poveča učinkovitost programa osebnega in duhovnega razvoja. Med tem, ko Vi sodelujete v programu Osebnostni korektivTM, Quantec® izvaja reprogramiranje Vaših vzorcev. Pri svojem delu je po učinkovitosti primerljiv s terapijo s pomočjo hipnoze, saj tudi Quantec® zaobide kritični faktor zavesti in neposredno vpliva na spremembe v podzavesti.

Z vzpostavitvijo inštrumentalne biokomunikacije na osnovi homeopatskih potenc pa izvaja tudi holistično terapijo v primeru kakršnihkoli zdravstvenih težav. Quantec®, ki je leta 2010 tudi prejel zlato medaljo za inovacijo na medicinskem področju je prva naprava, ki zmore pokazati na psihosomatske vzroke klientovih težav in kar je še bolj pomembno - jih reprogramirati ter nuditi podporo komplementarnega zdravljenja z izborom za klienta najučinkovitejših sestavin najrazličnejših komplementarnih oblik zdravljenja, kot so ICD-evropska baza uradne medicine, homeopatija, Bachove esence, zdravilne rastline, kristali, akupunktura, eterična olja, barvna terapija, afirmativno reprogramiranje, meridiani itd., ki jih ima shranjene v svoji bogati bazi podatkov, v kateri je preko 50.000 podatkovnih vnosov, ki se na osnovi skeniranja klientovega biopolja na osnovi njegove osebne fotografije, zberejo v t.i. Zdravilni list oz. podporni program zdravljenja, ki potem periodično, po vnaprej določenem urniku, teče na daljavo. Quantec® se je na temu področju izkazal za izjemno učinkovito in celo nujno potrebno podporo v procesu zdravljenja klientovih zdravstvenih in drugih težav. Za učinkovito zdravljenje je namreč potrebno odkriti vzrok za nastanek bolezni oz. težav, saj je sicer takšno zdravljenje omejeno le na zdravljenja simptomov, in kot takšno na dolgi rok neuspešno.

Quantec® pa ima še eno zelo pomembno vlogo pri izvajanju programa Osebnostni korektivTM: ker se med izvajanjem programa v biopolje prevaja večja količina t.i. "odpadne" energije, Quantec® to stanje sanira in predstavlja pomembno podporo programu. Gre za izjemno učinkovit proces "razhroščevanja" Vašega notranjega "operacijskega sistema".

Po paketu HSETM Master je priprava Quantec® psiho-energijske podpore (t.i. Zdravilni list) za Vas osebno na osnovi Vaših specifičnih težav in vzorcev všteta v ceno paketa. Quantec® psiho-energijska podpora na daljavo na osnovi Vaše fotografije teče za Vas kar šest mesecev, strošek z upoštevanim kar 40% popustom pa je prav tako že vštet v ceno paketa HSETM Master, zato Vam za to dodatno storitev ni potrebno nič posebej doplačevati. Po izteku Quantec® psiho-energijske podpore (po šestih mesecih) boste lahko le-to podaljšali, če boste želeli, pri čemer boste še vedno lahko uveljavljali zelo velik popust. 

Strošek priprave podpornega programa Quantec® psiho-energijske podpore po ceniku znaša 90 EUR, strošek psiho-energijske podpore (pošiljanje transmisij na daljavo) pa 35 EUR na mesec. V paketu HSETM je na te storitve vključen do 40% popust.

 

Za dodatne informacije v zvezi s paketom HSETM Master, nam pišite na elektronski naslov info@duhovna-akademija.net ali nas pokličite na številko 031 472 981.